VitaminMagasinet-SPRITKULLEN
WATER IONISER AQUATOR MINI CLASSIC - Vatten jonisator aQuator mini Classic

WATER IONISER AQUATOR MINI CLASSIC - Vatten jonisator aQuator mini Classic


Letar du efter alkalisk vattenjonisator? 
VitaminMagasinet erbjuder en vattenjoniser
till ett attraktivt pris. aQuator mini Classic är hushållsvattenjonisator
med platta elektroder, med en unik vattenfunktion.
En certifierad och patenterad anordning producerar
1,1 liter joniserat alkaliskt vatten och 0,4 liter
joniserat surt vatten. Om du är angelägen om att äta bra vet du förmodligen
redan att balanserad kost är väldigt viktig för dig.
Det första steget mot ett hälsosammare liv bör
innebära att du dricker din dagliga dos av hälsosamt vatten.
En kvalitetsvattenjonisator passar bäst för dina dagliga
behov och producerar högt alkaliskt, rikt syreformat
vatten direkt när du behöver det. aQuator mini Classic är en hushållsvattenjoniserare
med platta elektroder, med en unik vattenfunktion.
Mobil, kompakt, säker och lätt att underhålla, det är ett
perfekt val för hälso-medvetna människan. Den alkaliska vattenjonisatorn består av en nedre behållare,
ett flyttbart kärl med filter och ett lock som enkelt kan
monteras enligt bruksanvisningen som tillhandahålls.
Joniseraren drivs med kontrollenheten på locket. Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att använda
sig av aQuator mini silver eftersom det är lätt att använda.
Följ bara dessa grundläggande steg:
sätt in det borttagbara kärlet med filtret
och fäst det på plats, fyll behållaren med kranvatten
upp till det nedre märket på insidan, säkra locket på plats, slå på enheten, justera önskad vattenjoniseringsnivå med knapparna
på kontrollpanelen, STARTA joniseringsprocessen. Håll koll på joniseringsprocessen genom att följa
framdriftsfältet på skärmen på kontrollpanelen.
Det tar ungefär 4 minuter att slutföra.
(beroende på alkalinitet och mineralinnehåll i vattnet
Efter det att tiden är ute, hörs en varningssignal
och enheten stängs av automatiskt. När joniseringsprocessen är över,stäng av på locket,
DRA UR KONTAKTEN I ELUTTAGET lyft bort locket och
elektroderna och placera dem på en specialbrickan,
ta sedan bort kärlet med filtret.
Nu kan du dricka det joniserade vattnet.

AQuator mini Classic alkalisk vattenmaskin
producerar så mycket som 1,1 liter joniserat
alkaliskt vatten och 0,4 liter joniserat surt vatten.
Du kan dock vända om proportionerna genom att placera
det borttagbara kärlet på den andra sidan
av den nedre behållaren.
Mängden vatten att dricka räcker för att tillgodose
dina dagliga behov.
Genom att bara producera rätt mängd hälsosamt vatten
på en gång så är det fräscht varje gång du ska dricka.
Joniserat vatten är utmärkt att använda till
Te och kaffe. Eftersom både vanligt te och kaffe
försurar din kropp så hjälper ett basiskt vatten
upp syranivån.

I priset inkluderas moms med 25%.

2495 SEK